Steunpunt Dementie op jonge leeftijd

Voor Groningen, Friesland en Drenthe

Waarom een steunpunt Dementie op jonge leeftijd?
Dementie op jonge leeftijd openbaart zich meestal tussen de 45 en 60 jaar en soms zelfs op jongere leeftijd dan 45 jaar. Een leeftijd waarop men nog volop in het leven staat, actieve rollen heeft als partner, ouder, grootouder en werknemer. Door de grote diversiteit in leeftijd, leefsituatie, vorm en stadium van dementie is elke situatie uniek met eigen hulpvragen en behoeften. Dat vraagt van alle betrokkenen kennis van de specifieke problematiek van deze doelgroep en ook veel creativiteit. De ervaring leert echter ook dat zowel naasten als professionals vaak niet weten waar ze terecht kunnen met hun vragen.
Het steunpunt Dementie op jonge leeftijd is er om hen op weg te helpen.

Voor wie is het bedoeld?
Iedereen die te maken heeft met dementie op jonge leeftijd kan terecht bij het steunpunt. Je kunt er terecht als partner, kind, naaste of als professional. Ook als je zelf de diagnose dementie hebt gekregen kun je bij het steunpunt terecht.

Hoe werkt het?
Het steunpunt beantwoordt zelf geen vragen maar beschikt over een netwerk van deskundigen op het gebied van dementie op jonge leeftijd. Via het steunpunt word je geholpen om in contact te komen met personen die je advies en informatie kunnen geven, of je kunnen helpen met het zoeken naar lotgenoten die zich in een vergelijkbare situatie bevinden.
Na het stellen van je vraag via onderstaand formulier wordt deze zo snel mogelijk beantwoord, via de mail of telefonisch.

Wanneer u belt of het contactformulier stuurt, geeft u daarmee automatisch toestemming om uw gegevens te registreren en te delen met medewerkers die bij de beantwoording van uw vraag betrokken worden, tenzij u duidelijk aangeeft dat niet te willen. Deze medewerkers zijn in dienst bij zorgorganisaties. Met uw persoonlijke gegevens zal zorgvuldig worden omgegaan.

 

 
Geslacht:*
Voorletters:*
Achternaam:*
E-mailadres:*
Telefoon: *
Provincie: *
Uw vraag:
* = Verplicht veld

Voor Groningen, Friesland en Drenthe