Website

Het initiatief voor deze website is genomen naar aanleiding van de ontmoetingsdag voor jonge mensen met dementie en hun naasten in november 2011 te Leek. Op deze ontmoetingsdag werd aangegeven dat er behoefte is aan een aparte website o.a. met tips en trucs en de mogelijkheid vragen te stellen.

De afdelingen Friesland, Drenthe, Flevoland en Groningen van Alzheimer Nederland hebben daarom besloten een website met specifieke informatie voor jonge mensen met dementie en hun naasten te ontwikkelen.

Sinds 15 maart 2018 is het beheer van deze website overgedragen aan het Netwerk Dementie Drenthe. Er wordt gewerkt aan een duurzame oplossing door overdracht cq samenwerking met het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd en Alzheimer Nederland