Wonen

Thuis wonen
Zo lang mogelijk veilig en verantwoord thuis kunnen blijven wonen met kwaliteit van leven. Dat is wat we allemaal willen. Het hangt echter van allerlei omstandigheden af tot hoe lang thuis wonen ook het beste voor u is. Algemene adviezen zijn hierover dan ook eigenlijk niet te geven, behalve het advies praat erover, laat u informeren over de mogelijkheden in de toekomst. Dan kan goed rekening worden gehouden met uw wensen. Probeer duidelijk aan te geven welke persoonlijke voorkeuren bij u leven. 

Aangepast wonen
Als thuis wonen niet meer goed lukt, kunt u op een aantal plaatsen in een speciaal ingerichte woon- en verpleegafdeling voor mensen met dementie komen wonen. Er zijn ook woonafdelingen voor jonge mensen met dementie. Deze werken meestal met kleinschalige woongroepen, die alleen bedoeld zijn voor mensen bij wie de verschijnselen van dementie voor het 65ste levensjaar zijn begonnen. U hebt er altijd een eigen kamer die u met eigen spullen in kunt richten.
Waar u gaat wonen bepaalt u zelf met uw naasten, op basis van wat u belangrijk vindt. Uw casemanager kent u al langer en kan u wellicht tips geven over bij u passende woonvormen. Als u dat wilt kunt u ook eerst zelf gaan kijken in diverse woonzorgcentra en een indruk opdoen. Dat kan u helpen bij het maken van een keuze.

Zorg, behandeling en begeleiding op maat
Binnen de meeste woonzorgcentra wordt samen met u en uw naasten gekeken hoe u zoveel mogelijk het leven kunt blijven leiden, zoals u dat gewend bent. Samen met uw gezinsleden kijken instellingen ook hoe uw naasten kunnen helpen in de zorg voor u. Belangrijk is dat de instelling van keuze in het traject naar opname goed naar uw individuele situatie kijkt om zorg, behandeling en begeleiding op maat te realiseren.

Activiteiten
Op de woonafdeling kunt u meedoen aan activiteiten die aansluiten bij uw jongere leeftijd en bij uw belangstelling. Maar u kunt ook meer op uzelf blijven als u dat prettiger vindt. Uw familieleden en vrienden kunnen altijd langskomen of, als uw situatie dat toelaat, u meenemen voor een uitje, familiebezoek, het vieren van een verjaardag of boodschappen doen.

 

Mijzelf