Rijbewijs

De diagnose dementie is aan de ene kant vaak een opluchting, je weet wat er aan de hand is, maar aan de andere kant komen vele gevoelens naar boven. Angst, verdriet, onzekerheid, twijfel, wat pakken ze mij allemaal af?  Het verlies van een rijbewijs is zeer ingrijpend, je wilt je rol als bestuurder van een auto niet graag opgeven, je krijgt het gevoel je vrijheid kwijt te raken. Maar niemand wil toch een ongeluk veroorzaken of in financiële problemen raken, omdat de verzekering niet uitbetaalt?

Rijtest
Sinds begin januari 2010 mogen mensen die de diagnose zeer lichte of lichte dementie hebben auto blijven rijden. Een voorwaarde is dat zij een rijtest bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) goed doorstaan. Mensen met een matige of ernstige vorm van dementie zijn altijd ongeschikt voor het besturen van een motorrijtuig.

Termijn
De geschiktheidstermijn is één jaar. In uitzonderingsgevallen is de termijn langer, echter nooit meer dan drie jaar. Overigens mogen mensen met dementie gebruik maken van een fiets met hulpmotor, een scootmobiel en een brommobiel (45 km/uur autootje).

Hoe te handelen
Als u een rijbewijs hebt en wilt houden, moet u de diagnose dementie aan het CBR doorgeven. De nieuwe regeling gaat ervan uit dat de behandelend arts of psycholoog u hiervan op de hoogte stelt. Als de behandelaar dit nalaat, moet u de diagnose toch aan het CBR bekendmaken. U vult een 'Eigen Verklaring' in.

Het CBR verwijst u op grond van uw Eigen Verklaring naar een neuroloog of een geriater om te bepalen in welke mate u dementie heeft. Het CBR nodigt u vervolgens uit voor een rijtest met een CBR-deskundige op het gebied van praktische rijgeschiktheid.

Nieuw rijbewijs
Als u de rijtest goed aflegt, krijgt u een Verklaring van geschiktheid. Hiermee kunt u een nieuw rijbewijs aanvragen. Het geldt alleen voor het privégebruik van de auto of motor; niet voor beroepschauffeurs. Deze beperking komt met een code (code 100) op het nieuwe rijbewijs te staan. Dit licht het CBR toe in een brief.

Periode tussen diagnose en rijtest
Zolang het CBR geen uitspraak heeft gedaan over uw rijgeschiktheid, bestuurt u met een beginnende dementie op eigen verantwoording een motorrijtuig. Bij ongelukken kan en mag de verzekeraar weigeren uit te keren als na onderzoek blijkt dat u niet aan de eisen van de 'Regeling eisen geschiktheid 2000' voldoet. Ook kunt u persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

AM-rijbewijs
Voor het rijden op een bromfiets, snorfiets, bromscooter, brommobiel en spartamet is een bromfietsrijbewijs (categorie AM) nodig. U kunt uw A of B-rijbewijs omzetten naar een AM-rijbewijs bij de gemeente waar u staat ingeschreven. U hoeft geen bromfietsexamen te doen, omdat u al een rijbewijs hebt.

Nog geen diagnose

Bij veel mensen met dementie is de diagnose nog niet gesteld. Dementie is een sluipend proces. Er komt een moment waarop het autorijden niet langer verantwoord is. De vraag is alleen: hoe weet u wanneer dat punt is bereikt? Het kan zijn dat u geen inzicht heeft in uw verminderd rijvermogen.

Advies
Vraag uw partner, kind, familielid, vriend of buur naar uw rijvermogen. Als u meer zekerheid wilt hebben of autorijden nog verantwoord is, kan u zich opgeven voor een BROEM-test of een beoordeling, deze is aan te vragen bij het CBR.

 

Mijzelf