Erfelijkheid

Als de diagnose dementie wordt gesteld, zullen veel mensen zich af vragen ‘is het erfelijk?’ Ouders zullen bezorgd zijn om hun kinderen en kleinkinderen. Kinderen van jonge mensen met dementie zullen zich misschien afvragen of ze zelf nog wel aan kinderen willen beginnen. 
Sommige mensen denken dan, ‘we zullen zien wat de toekomst brengt’. Anderen zullen liever meer zekerheid willen hebben. 

Het is een feit dat in sommige families meer dan gemiddeld dementie voorkomt. Het is een feit dat dementie soms erfelijk kan zijn. Het is een feit dat, wanneer zo’n dementie op jongere leeftijd ontstaat, de kans op een erfelijke vorm groter is.

Erfelijkheidsonderzoek is het terrein van de klinische genetica. Klinisch genetici werken in academische ziekenhuizen, maar hebben vaak ook poliklinieken in grote regionale ziekenhuizen.

De genetica is een gebied in de geneeskunde dat zich erg snel ontwikkelt.  De ontwikkelingen gaan zo snel dat het ondoenlijk is om op deze site alle nieuwe ontdekkingen bij te houden.

Het is mogelijk te laten onderzoek of dementie erfelijk is. U kunt altijd een voorlichtingsgesprek aanvragen met een in erfelijke dementie gespecialiseerde klinisch geneticus in uw regio. De huisarts kan u hiernaar verwijzen.

Mijzelf