MEDISCHE ZAKEN

Veel mantelzorgers willen in de onderzoeksfase of na de diagnose meer weten over het ziektebeeld van hun partner. Is diagnose verstandig, wat is de oorzaak, wat staat ons te wachten, zijn er behandelingen, is er medicatie, is het erfelijk ?

Deze en andere vragen worden bij de onderwerpen diagnostiek, ziektebeelden, erfelijkheid en medicijnen beantwoord.

Mijn partner