Dagbesteding

Wanneer je partner voor het 65e levensjaar te maken krijgt met dementie, sta je als gezin vaak nog middenin het leven. Waarschijnlijk is je partner nog gewoon aan het werk en misschien hebben jullie zelfs nog jonge kinderen. Werken met een beginnende dementie is vaak nog mogelijk. Op een gegeven moment komt er een fase waarin het uitoefenen van het werk moeilijker wordt. En je samen met je gezin na moet gaan denken over wat voor jouw partner een goede daginvulling is als hij of zij niet meer werkt.
Voor jonge mensen met dementie is er, veel meer dan bij ouderen, de behoefte om na het stoppen met werken een bijdrage aan de maatschappij te blijven leveren. Kort gezegd: er bij blijven horen en er toe doen.

Wat een passende daginvulling is, is voor iedereen heel individueel. Hoe mensen met dementie hun dag invullen is dan ook heel verschillend. Gezinnen, ondersteund door kinderen, buren, familie en/of vrienden kunnen zo creatief zijn in het zo organiseren van daginvulling dat de persoon met dementie zo lang mogelijk door kan gaan met het leven zoals deze dat gewend was, met bezigheden die bij hem of haar passen.

Dit kan gecombineerd worden met deelnemen aan een professionele vorm van dagbesteding, zoals een zorgboerderij of dagbesteding georganiseerd door een instelling.

Bij de casemanager kun je informeren of er voor jouw partner een zorgboerderij of een dagbesteding in de buurt is die past bij jullie specifieke wensen, en met kennis over dementie op jonge leeftijd.

Links van de rode balk kunt je direct doorklikken naar vormen van professionele dagbesteding in jouw regio.

Mijn partner