Wonen

Als thuis wonen niet meer gaat
Streven van mantelzorgers en professionals is altijd dat de persoon met dementie zolang mogelijk thuis blijft wonen. Met hulp van naasten, professionele hulp en vrijwilligers lukt dat vaak nog goed. Met de juiste ondersteuning in de thuissituatie kunnen  de  toenemende ziekteverschijnselen en gedragsveranderingen lang opgevangen worden.
De gedachte aan aangepast wonen van de persoon met dementie in een verpleeghuis leidt bij kinderen vaak tot schuldgevoelens, of een gevoel van falen. Voor jonge mensen met dementie is de drempel om in een verpleeghuis te wonen soms zo hoog, dat zij in het beginstadium van hun ziekte aangeven dat opname voor hen de grens is. Een andere reden om door te gaan, terwijl het eigenlijk niet meer gaat, is onbegrip vanuit de omgeving. De druk om iemand thuis te laten wonen kan daardoor immens hoog zijn. Ervaring leert dat mantelzorgers daarvoor vaak (te) lang doorgaan, telkens hun grenzen verleggen, tot het echt niet meer gaat. 
Dan ontstaat een duivels dilemma; wat doe je in een situatie waarin het eigenlijk niet meer gaat?
En als dan de keuze gemaakt is om de dagelijkse zorg over te geven aan het verpleeghuis of een andere woonsetting, dan komt het volgende dilemma: waar is mijn naaste dan het meest op zijn plaats?

Hoe de juiste woonomgeving te kiezen? 
Naast de behoeften van de persoon met dementie, persoonlijk ervaringen met zorginstellingen in de buurt, of de wens voor een woonomgeving met andere jonge mensen met dementie kan ook de reisafstand een belangrijke en soms zelfs doorslaggevende factor zijn. De keuze waar de persoon met dementie gaat wonen is kortom heel persoonlijk.
Dagbesteding in het huis van voorkeur kan bijv. helpen om de overgang meer vloeiend te laten verlopen. Voor de mantelzorger kan de stap naar opname minder groot zijn omdat men de instelling en medewerkers kent, andersom kent de instelling de nieuwe bewoner al.

Ondersteuning voor het hele gezin
Sommige organisaties bieden heel het gezin ondersteuning. Dit vaak middels gespreksgroepen waar jij en je gezonde ouder ervaringen kunnen uitwisselen. Of door het organiseren van bijeenkomsten waarin bijvoorbeeld door een gastspreker thema’s worden toegelicht die relevant zijn als iemand op relatief jonge leeftijd met dementie te maken krijgt.

Welke zorginstellingen zijn er?

Mijn ouder