Slikproblemen - Jong Dementerend

Slikproblemen

Slikproblemen
Slikproblemen, een vaak voorkomende oorzaak van gewichtsverlies, kunnen in alle fasen van dementie optreden. Door verstoringen in de aansturing van de spieren van lippen, wangen, de tong, de kaak, keel en het strottenhoofd gaat het slikken minder goed. Daardoor ontstaan klachten als verslikken, moeite hebben met kauwen, het blijven hangen van voedsel.
Naast gewichtsverlies kunnen slikproblemen ook leiden tot een longontsteking. Als voeding in de luchtpijp belandt en niet goed uitgehoest wordt geeft dit een risico op longontsteking (verslikpneumonie). Aandacht voor het veilig laten verlopen van het slikproces is daarom van groot belang.
Slikproblemen bij je ouder kun je herkennen aan:
 

Hoe ermee om te gaan hangt af van de oorzaak van de slikproblemen. Hoewel slikken een automatisch proces is wat we dagelijks onbewust en meestal zonder moeite doen is het een complexe beweging. Diagnostiek en behandeling van slikproblemen vereisen daarom vaak een multidisciplinaire behandeling. De huisarts of de specialist ouderengeneeskunde kan beoordelen of en welke disciplines ingeschakeld moeten worden om de slikproblemen op te lossen.
 

Home

Mijzelf

Mijn partner

Mijn ouder

Mijn cliënt

Mijn familie, vriend, buur

Steunpunt