Regelzaken - Jong Dementerend

REGELZAKEN

Juist als de diagnose vroegtijdig is gesteld, heeft u samen met uw ouder(s) tijd gewonnen om over allerlei regelzaken na te denken en afspraken te maken. Wat wil uw ouder wel en wat niet en waarom. Hoe denkt u hierover? Deze onderwerpen zijn niet altijd gemakkelijk om te bespreken. Onder het vloerkleed schuiven heeft echter nog nooit wat opgelost. Ook hier geldt "openheid helpt".

In het linker menu kunt u zien welke onderwerpen zullen worden uitgewerkt.

Home

Mijzelf

Mijn partner

Mijn ouder

Mijn cliënt

Mijn familie, vriend, buur

Steunpunt