Medicijnen

Ziekte van Alzheimer

Helaas bestaan er geen medicijnen die dementie kunnen genezen.

Momenteel zijn er wel enkele medicijnen beschikbaar waarvan gezegd wordt, dat ze de dementie kunnen afremmen. Dit geldt echter alleen voor de ziekte van Alzheimer. Bij alle andere vormen van dementie is geen effect aangetoond.

In onderzoeken heeft maar één op de tien mensen met Alzheimer baat bij het medicijn. Dit houdt in dat de achteruitgang door de ziekte minder snel zou gaan. Bij drie op de tien gebruikers treden echter ook bijwerkingen op. Wanneer u dergelijke medicijnen zou willen gaan gebruiken, is het dus belangrijk dit goed met uw dokter te bespreken.

De huidige medicijnen zijn onder te verdelen in twee groepen:

Acetylcholine-esterase-remmers
Acetylcholine-esterase-remmers remmen de afbraak van acetylcholine, en stof die betrokken is bij de overdracht van informatie tussen de zenuwcellen. Hierdoor zijn de zenuwcellen beter in staat informatie op elkaar over te dragen en verminderen of stabiliseren de symptomen van de dementie.  Het effect is echter maar tijdelijk (9-12 maanden), er zijn bijwerkingen, en de middelen werken niet bij iedereen. Naar schatting heeft ongeveer 10 % van de patiënten baat bij dit type medicatie. 

Voorbeelden van acetylcholine-esterase-remmers:

NMDA-antagonisten
NMDA-antagonisten verlagen de hoeveelheid glutamaat, een stof die in de hersenen prikkels overdraagt. Bij een teveel van deze stof wordt de signaaloverdracht verstoord en kan er op den duur schade aan de hersencellen ontstaan.
Voorbeeld van een NMDA-antagonist:

Memantine zou een positief effect hebben op het dagelijks functioneren en zelfredzaamheid van Alzheimer patiënten met een ernstige vorm van de ziekte. Ook bij dit middel zijn de effecten tijdelijk en werken ze bij een minderheid van de patiënten.

 

Mijn ouder