MIJN FAMILIE, VRIEND, BUUR

Ook u als buur, vriend of familie kan te maken krijgen met iemand op jonge leeftijd met dementie. Het advies naar de patiënt luidt wees open naar je omgeving, dit advies blijkt echter niet altijd gemakkelijk op te volgen.

Op diverse bijeenkomsten voor en interviews met jonge mensen met dementie werden door de daar aanwezige jonge mensen met dementie onderstaande punten aangegeven:

Vooral het denken in mogelijkheden werd sterk benadrukt.

Juist de omgeving kan hier een heleboel aan doen. Bijvoorbeeld:
Uw buur, vriend, familie hield altijd veel van wandelen, maar u ziet haar nooit meer op straat. Het blijkt dat ze bang is de weg niet meer naar huis terug te weten. Als u denkt in mogelijkheden stelt u voor gezamenlijk aan de wandel te gaan. Als u echter in onmogelijkheden denkt, luidt de conclusie: jammer, maar wandelen is een voorbij station.

Mijn familie, vriend, buur