EDOMAH

Ergotherapeuten stellen mensen in staat om opnieuw hun dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet meer lukt door lichamelijke of psychische problemen. Dit kunnen simpele handelingen zijn als eten en aankleden, maar ook meer complexe handelingen, zoals koken, de financiele administratie doen, boodschappen doen Als dit ten gevolge van dementie ten gevolge van dementie kan, maar ook allerlei andere ziekten/handicaps.

Een specifieke door ergotherapeuten ontwikkelde behandelmethode gericht op mensen met dementie en hun mantelzorgers is EDOMAH. Deze afkorting staat voor Ergotherapie bij Dementerende Ouderen en hun Mantelzorger aan Huis. Het is een behandeling die is ontwikkeld in het UMC Nijmegen.
Uit onderzoek is gebleken dat EDOMAH effectief is. Het zorgt er voor dat mensen met dementie langer actief blijven en dat zij en hun mantelzorger meer welzijn ervaren, waardoor de persoon met dementie  langer thuis kan blijven wonen.

Een belangrijk onderdeel van de behandeling is het gebruik maken van oude gewoonten en routines van de persoon met dementie. Soms kunnen eenvoudige aanpassingen in deze gewoontes/routines of aan de omgeving al voldoende zijn voor de succesvolle uitvoering van betekenisvolle activiteiten die eerder niet meer lukten.
De behandeling vindt plaats aan huis, in de vertrouwde omgeving van de persoon met dementie.

Beginnende en lichte dementie
De ergotherapeut start met gesprekken met de dementerende persoon en de mantelzorger, apart van elkaar. Zo krijgt de ergotherapeut een duidelijk zicht op de handelingen en situaties die de betrokkenen aangenamer en effectiever willen laten verlopen. Een observatie geeft vervolgens een beeld hoe het gaat als mantelzorger en de persoon met dementie samen iets doen.

Vervolgens wordt samen met de betrokkenen besproken wat voor hen belangrijk is, en waar de vragen liggen. Op basis hiervan stelt de ergotherapeut een plan op met haalbare doelen.

Enkele voorbeelden uit de praktijk:

Deze ondersteuning stelt de persoon met dementie in staat om langer op een prettige en veiliger manier de eigen omgeving te functioneren, en ontlast de mantelzorger.
De mantelzorger is bij de behandeling steeds betrokken.

Matige en ernstige dementie
Bij personen in een meer gevorderd  stadium van dementie staan het bieden van comfort, warme zorg en aandacht voor de veiligheid van de persoon met dementie meer op de voorgrond. Vaak moeten meer middelen worden ingezet om de mantelzorger te ontlasten.

Mogelijke onderdelen van het werkplan:    

Klik hier voor meer informatie over EDOMAH en EDOMAH-therapeuten in uw omgeving.

Mijn cliënt