MIJN CLIENT

Ook voor een professional die op welke manier dan ook te maken krijgt met jonge mensen met dementie, proberen wij de website in de toekomst in te vullen. In eerste instantie geven wij voorkeur aan de delen voor degene die op jonge leeftijd dementeert, de partner, de kinderen en de familie, buren, vrienden.

Op diverse bijeenkomsten voor en interviews met jonge mensen met dementie werden door de daar aanwezige jonge mensen met dementie onderstaande punten aangegeven:

Vooral het denken in mogelijkheden werd sterk benadrukt.

Indien alle professionals het denken en handelen naar de mogelijkheden van hun werknemer, cliënt, patiënt voor ogen hebben, kan het leed van degene die dementeert wat verzacht worden.

 

 

 

Mijn cliënt